Online Therapie

Online therapie kan plaatsvinden via videoconferentie. Hierbij worden steeds programma’s gebruikt die de privacy garanderen. Online therapie kan, indien u dit wenst, afgewisseld worden met face-to-face gesprekken.

Is online therapie effectief?

Uit meerdere studies is gebleken dat online therapie effectief is om verschillende psychische klachten te verminderen, zoals onder andere angsten, sociale angsten, overmatig alcoholgebruik en depressieve klachten.

Welke voordelen heeft online therapie?

Indien u de therapie online wil laten doorgaan, kan u dit aanduiden op het contactformulier.