Wandelcoaching

Het pad ontvouwt zich door het te bewandelen.

Aan de hand van de natuur willen we twee werelden samenbrengen en zorgen voor een duurzame verbinding van twee werelden die van elkaar vervreemd waren. We gaan doelbewust met jou op zoek naar antwoorden op (levens)vragen. Antwoorden die door de aanwezigheid van de natuur dieper en doelbewuster worden ervaren.

Tijdens de vooropgestelde oefeningen wordt er gewerkt met alles die de natuur ons ter beschikking stelt, elk seizoen is anders, elke vraag, net zoals elk individu zijn eigen uniek verhaal brengt. De natuur en jouw vraag worden steeds gerespecteerd. Je ervaart op een unieke wijze wat de natuur allemaal te bieden heeft. De natuur intrekken zorgt er ook voor dat bepaalde remmingen wegvallen en tegelijkertijd ontvang je handvaten die je in het dagdagelijkse leven kan toepassen. Ervaringen die worden opgedaan in de natuur zijn dieper en helpen je authenticiteit terug te vinden of te behouden. Je blijft langer gemotiveerd om te werken aan deze nieuwe opgedane ervaringen.

Tarieven

  • Wandelcoaching: 50 euro per sessie
Rhonda Provoost

Rhonda Provoost

Wandelcoach