Volwassenen & Senioren

Werkwijze

Tijdens de sessies wordt er gewerkt vanuit een systemisch oplossingsgerichte psychotherapeutische invalshoek. Hierbij staan het referentiekader van de cliënt en zijn of haar mogelijkheden centraal. Vanuit de verlangens naar verandering en oplossing door de cliënt wordt er samen gezocht naar duidelijk geformuleerde, concrete en realiseerbare doelen. Hierdoor wordt een openheid gecreëerd voor verschillende perspectieven tegenover het probleem en kunnen mogelijke werkzame oplossingen naar voor gebracht worden. Na de aanmelding van het individu of koppel volgt een kennismakingsgesprek waarbij de hulpvraag en verwachtingen in kaart worden gebracht. Het aantal en de frequentie van de vervolgsessies hangt af van de problematiek.

Thema's

Contacteer ons

Emily Vandenbussche

Klinisch Psycholoog - Psychotherapeut

Mieke Janssoone

Klinisch Psycholoog - Psychotherapeut i.o.

Fran Dezutter

Klinisch Psycholoog

Mike Gerry

Klinisch Psycholoog

Melanie Bauwens

Klinisch Psycholoog - Psychotherapeut - Mindfulnesstrainer

Inge Lesaffre

Psychologisch Consulent - psychotherapeut

Tania Verhelst

Klinisch Psycholoog - Psychotherapeut

Tarieven

Tot op heden is er nog geen terugbetaling voorzien door het RIZIV. In sommige gevallen betaalt het ziekenfonds u een (beperkt) deel terug. Om te weten of u recht hebt op gedeeltelijke terugbetaling, vraagt u dit best na bij uw mutualiteit.

Betalingsvoorwaarden

Wegens wanbetalingen in het verleden wordt er steeds een vooruitbetaling van de volgende sessie gevraagd.

Dit betekent dat, indien er na de eerste aanmelding besloten wordt een nieuwe afspraak te maken, het bedrag van beide sessies voldaan wordt. Zo voldoet u steeds de betaling van de daaropvolgende sessie. We trachten tijdig te starten en te stoppen tijdens de consultaties. Bij laattijdig aankomen zal de volledige sessie in rekening worden gebracht. Gelieve ook even te verwittigen indien u wat later zal zijn. Indien u de sessie minder dan 24u op voorhand annuleert (telefonisch, niet via mail of sms), zal de helft van de sessie in rekening worden gebracht. Bij annulatie de dag van de sessie zelf of indien u nalaat te verwittigen, wordt de volledige sessie in rekening gebracht.

De afrekening gebeurt contant. Er is geen bankcontact aanwezig.

Wegens misbruik van vertrouwen in het verleden zijn we genoodzaakt bovenstaande afspraken strikt toe te passen. Alvast bedankt voor uw begrip.