Kinderen - Jongeren - Gezinnen

Werkwijze

Ik sta in voor de begeleiding van kinderen en jongeren tot 18 jaar met gedragsproblemen, emotionele- en angstgerelateerde problemen. Hierbij vind ik het belangrijk dat de ruimere context van het kind wordt betrokken. Regelmatig overleg met en een nauwe betrokkenheid van ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken staat centraal.

Ik start steeds met een kennismakingsgesprek, waarbij het kind/de jongere al dan niet aanwezig is, om zicht te krijgen op de hulpvraag en de verwachtingen van de cliënt(en). Samen starten we een traject op maat van de cliënt. Elk kind/elke jongere is uniek in zijn/haar groeiproces, waardoor de begeleiding op maat wordt opgebouwd.

Neem bij verdere vragen gerust vrijblijvend contact met mij op. Ik wil graag een veilige haven creëren waarbij zowel het kind/de jongere als de ouders en/of andere opvoedingsverantwoordelijken hun verhaal kwijt kunnen.

Therapie bij

  • Gedragsproblemen
  • Emotionele problemen
  • Angstproblematieken
  • Assertiviteit
  • Faalangst
  • Studiebegeleiding
  • Opvoedingsondersteuning

Fran Dezutter

Klinisch Psycholoog

Inge Lesaffre

Psychologisch Consulent - psychotherapeut

Contacteer ons

Tarieven

Alle tarieven zijn steeds inclusief verslaggeving.

In sommige gevallen betaalt het ziekenfonds u een (beperkt) deel terug. Om te weten of u recht hebt op gedeeltelijke terugbetaling, vraagt u dit best na bij uw mutualiteit.

Betalingsvoorwaarden

Wegens wanbetalingen in het verleden wordt er steeds een vooruitbetaling van de volgende sessie gevraagd.

Dit betekent dat, indien er na de eerste aanmelding besloten wordt een nieuwe afspraak te maken, het bedrag van beide sessies voldaan wordt. Zo voldoet u steeds de betaling van de daaropvolgende sessie. We trachten tijdig te starten en te stoppen tijdens de consultaties. Bij laattijdig aankomen zal de volledige sessie in rekening worden gebracht. Gelieve ook even te verwittigen indien u wat later zal zijn. Indien u de sessie minder dan 24u op voorhand annuleert (telefonisch, niet via mail of sms), zal de helft van de sessie in rekening worden gebracht. Bij annulatie de dag van de sessie zelf of indien u nalaat te verwittigen, wordt de volledige sessie in rekening gebracht.

De afrekening gebeurt contant. Er is geen bankcontact aanwezig.

Wegens misbruik van vertrouwen in het verleden zijn we genoodzaakt bovenstaande afspraken strikt toe te passen. Alvast bedankt voor uw begrip.