Diagnostiek

In de praktijk kan u terecht voor diagnostiek. Aan de hand van gesprekken, vragenlijsten en testmateriaal brengen we uw functioneren in kaart. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen hiervoor bij ons terecht.

Diagnostiek kan kaderen binnen onderzoek naar intelligentie, concentratiemoeilijkheden, ontwikkelingsproblematiek,...

Afname intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek kan afgenomen worden bij verschillende vragen:

Er zijn verschillende intelligentietesten om de cognitieve capaciteiten te bepalen. Welke test het meest geschikt is, is onder meer afhankelijk van de leeftijd en het doel of reden van het onderzoek.

Een intelligentieonderzoek duurt gemiddeld 1,5 tot 2,5 uur. In het algemeen doen we het onderzoek in één keer en met voorkeur in de voormiddag. Soms kan het nodig zijn om het onderzoek in twee keer uit te voeren.

Na de afname van het onderzoek wordt een verslag opgemaakt. Deze wordt met u besproken en kan bezorgd worden aan u of rechtstreeks aan de doorverwijzer.

Diagnostisch onderzoek bij vermoeden ASS (Autisme Spectrum Stoornis) of AD(H)D

In eerste instantie wordt bij een vermoeden gestart met een screeningsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een interview en enkele vragenlijsten. Aan de hand hiervan wordt gekeken of er verdere diagnostiek dient te worden uitgevoerd. Het screeningsonderzoek duurt ongeveer 90 minuten.

Bij uitvoeren diagnostiek na screening worden volgende testen afgenomen:

Voor zowel een onderzoek in kader van diagnose AD(H)D, als diagnose ASS, voorzien we 1u à 2u. Het intelligentieonderzoek wordt op een apart moment afgenomen en ook hiervoor voorzien we 1u à 2u.

Na de afname van het onderzoek wordt een verslag opgemaakt. Deze wordt met u besproken en kan bezorgd worden aan u of rechtstreeks aan de doorverwijzer.

Tarieven

 • Intake (eerste aanmelding, 1u - 1u30): 60 euro
 • Intelligentieonderzoek (1,5u - 2,5u): 120 euro (incl verslag)
 • Screening ASS/AD(H)D kinderen/jongeren (1,5u): 160 euro (incl verslag)
 • Screening ASS volwassenen (1,5u): 160 euro (incl verslag)
 • Screening AD(H)D volwassenen (3u): 200 euro (incl verslag)
 • Diagnostiek ASS (2u-4u): kind 270 euro; jongere/volwassene 250 euro (incl IQ + verslag)
 • Diagnostiek AD(H)D (2u-4u): kind 250 euro; jongere 240 euro; volwassene 210 euro (incl IQ + verslag)
 • Tussentijdse bespreking (1u): 60 euro
 • Eindevaluatie/bespreking diagnostisch onderzoek (1u): 60 euro
 • Schooloverleg (1 uur): 60 euro
 • Klasobservatie (1 uur): 65 euro
 • Begeleiding/therapie (1 uur): 60 euro

Inge Lesaffre

Psychologisch consulent - Psychodiagnosticus